În timpul vizitei dumneavoastră vă rugăm să luați în considerare necesitatea respectării următoarelor reguli:
 
 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1130/22.10.2021, accesul publicului în instituțiile muzeale este permis doar pentru persoanele care:

- fac dovada prin prezentarea certificatului digital European COVID a vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
- prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-23 nu mai vechi de 72 de ore;
- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
- persoanele care se află în perioada, cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară confirmării cu virusul SARS-COV-2.
- persoanele care nu se află în situația de mai sus, în conformitate cu Art. 12 alin. (8), vor avea acces doar în spațiile din aer liber din Grădina Botanică și Grădina Zoologică.

 
 

- accesul în clădirea Complexului Muzeal se va face pe la parter, folosind fluxuri separate pe sensurile de intrare/ieșire;
- accesul persoanelor se va face prin zonele de dezinfectare aflate la intrarea în clădirea muzeului, unde există covoare cu dezinfectant și recipiente cu dezinfectant pentru mâini;
- se permite accesul vizitatorilor numai în condițiile purtării obligatorii a măștii individuale și după verificarea temperaturii corporale, care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius. Nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului în clădirea muzeului. De asemenea, persoanele care prezintă simptome ale unor infecţii respiratorii (tuse, strănut, rinoree) nu vor avea acces la expozițiile din interiorul muzeului;
- accesul este permis în grupuri de maximum 3 persoane (exceptate fiind familiile cu 2 sau mai mulți copii);
- în timpul vizitei, precum și în timpul așteptării pentru accesul în clădirea Complexului Muzeal, este obligatorie păstrarea unei distanțe de 2 m față de alți vizitatori și față de personalul instituției;
- numărul maxim acceptat de vizitatori simultani în clădirea Complexului Muzeal este de 50;
- durata maximă de vizită a expozițiilor din clădirea Complexului Muzeal este recomandată a nu depăși 30 de minute, pentru a permite și altor persoane accesul, în timp rezonabil;
- spațiul din exteriorul clădirii Complexului Muzeal poate fi folosit drept spațiu de așteptare pentru vizitatori;
- în cadrul expozițiilor din clădirea Complexului Muzeal nu vor fi disponibile sistemele de informare interactive de tip multi-touch (tablete, monitoare, mese, panouri) sau de realitate virtuală;
- nu se vor organiza vernisaje, vizite ghidate și programe educative pe perioada pandemiei;
- căile de acces precum și sensul de circulație în interior sunt diferențiate conform semnalizărilor de separare a fluxurilor: intrare/ ieșire. Vă rugăm să urmăriți săgețile de sens și indicațiile personalului, pe tot parcursul vizitării.

Toate aceste măsuri sunt menite să contribuie la protecția dumneavoastră și a personalului Complexului Muzeal de Științele Naturii.